Pro Sagogn sustegn la Musica giuvenila Aspermont

A caschun dils concerts annuals dall' Uniun da musica Sagogn e dalla Musica giuvenila Aspermont ha PRO SAGOGN astgau presentar e vender il niev cudisch d'art Schiedberg/Bregl da Heida/Casti Aspermont. La mesadad d'il recav ha PRO SAGOGN dau alla Musica giuvenila Aspermont. Arrundau si ha quei dau la biala summa da frs. 500.--. PRO SAGOGN engrazia a tuts cumpraders d'il cudisch. Ulteriurs exemplars sa vegnir retratgs tier nies secretariat.