Naven dalla stad 2009: Posta Sagogn sco agentura el Volg

 

Naven dalla stad 2009 vegn la Posta menada sco agentura el Volg Sagogn. Suandontas fatschentas san lu vegnir fatgas el Volg: - dar si e retrer brevs ni pacs - cumprar marcas postalas - far pagaments ni retrer daners cun la carta da PostFinance.