Fotos Open Air Kino dils 23.06.2012 sut: fotografias/occurenzas

24-6-2012 059

La reschissura Alice Schmid e siat affons da Romoos han presentau lur film "Die Kinder vom Napf" (Foto A. Beeli).

Al numerus publicum han las presentaziuns musicalas dils affons ed il film plaschiu zun fetg.

Pro Sagogn engrazia a dunna Schmid ed als affons per lur viseta a Sagogn e giavischa ad els vinavon bia success.

Dapli fotos sut: http://www.prosagogn.ch/index.php/de/fotos/veranstaltungen/category/117-open-air-kino-23-06-2012-die-kinder-vom-napf